Mission de la FBEV - Missie van de BFEV

Unir et Représenter! - Verenigen en Vertegenwoordigen!

La Fédération Belge des Exportateurs de Véhicules neufs et d’occasion est une association sans but lucratif dont le but est d’unir et représenter l’ensemble des acteurs spécialisés dans l’exportation de véhicules neufs et d’occasion à partir de la Belgique vers le monde entier avec une particularité et spécialisation vers les ports africains et du Moyen-Orient.

De Federatie van Belgische Exporteurs van nieuwe en tweedehandse voertuigen is een vereniging zonder winstbejag die tot doel heeft het verenigen en vertegenwoordigen van de verschillende spelers in de export van nieuwe en tweedehandse voertuigen vanuit België naar alle wereldwijde bestemmingen, met als specialisatie Afrika en het Midden-Oosten.

 

Nos Objectifs - Onze Doelstellingen

  • Fédérer les Acteurs du secteur.
  • Représenter le secteur d’activité propre à la fédération vis à vis des autorités compétentes.
  • Promouvoir l’Image du secteur d’activité.
  • Accueillir et Conseiller.
  • Accompagner les membres dans la compréhension des législations Belges.
  • Het verenigen van de verschillende spelers in de export sector
  • De activiteitsector waar de vereniging betrekking op heeft te vertegenwoordigen bij de overheidinstanties
  • Het bevorderen van het imago van de sector
  • Ontvangst en Adviseren.
  • Begeleiden van leden in het begrip van de Belgische wetten en bevoegdheden die betrekking hebben op hun activiteiten