Dat is een kleine stap voor ons sector…


Voilà, de strijd is geopend! Woensdag 3 december, alle kranten in het land waren in rep en roer: de beroemde wet op het cashplafond zou eindelijk veranderen en er zou sprake zijn van een verhoging tot 7500 €
Zelfs als dit niets verandert voor particulieren, zou die wijziging een (lichte) ademruimte geven voor onze bedrijven, die voornamelijk gebruik maken van contant geld als een transactiemiddel.

Echter, zelfs als de vooruitgang reeds spectaculair is, het is niet genoeg!
En we doen ons best om de reglementering gelijk te stellen met onze buurlanden om zo oneerlijke concurrentie te verhelpen.

… Maar een grote stap voor de Federatie!

In een zeer korte tijd en met beperkte middelen heeft het comité van de FBEV zichzelf gemobiliseerd om op haar best de belangen van haar leden te vertegenwoordigen. En het werkte!

Van vergadering naar vergadering, van debat naar debat, ons werk heeft eindelijk het respect verdiend van krachtige economische instellingen in ons land, alsmede een verhoogde legitimiteit in de ogen van de heersende politieke klasse. Deze geloofwaardigheid maakt van ons een invloedrijke speler waarop u voortaan met zekerheid kunt op rekenen.
Zonder onze doelen uit het oog te verliezen, willen wij u bedanken voor uw steun, en u van harte welkom heten op de Algemene Vergadering die plaats zal vinden op donderdag 18 december om 18.00 uur.

We willen van deze bijeenkomst de gelegenheid maken om jullie nader uitleg te geven over de verschillende dossiers waar we voor het moment ons werk van maken.

Op het agenda staat :
-Gemeentelijke belastingen
-handelaarsplaten
-Milieuvergunningen
-Bijdragen 2015
-Divers

Leden, we liggen op schema, maar hebben meer dan ooit jullie hulp en steun nodig om op vaart blijven. We vragen u om steeds meer exporteurs te overtuigen, zodat we nog samen nog sterker worden, een mooie dynamieke federatie, die respect afdwingt en waar naar geluisterd wordt!