Les Acteurs de l’Exportation des Véhicules

Les acteurs du commerce d’exportation sont variés et leurs tâches y sont bien définies, de sorte que chaque entité fait partie d’un ensemble indispensable au bon fonctionnement du secteur.

De Acteurs van het Export van Voertuigen

De acteurs van het export handel zijn divers en hun taken zijn goed gedefineerd, zodat elke entiteit is een deel en samen zijn ze essentieel voor de goede werking van de sector.